Om plast Jonas augusti 24, 2020

Plast gör vårt liv lättare

Plastens flexibilitet, styrka, lätthet och stabilitet gör den till ett idealiskt förpackningsmaterial för all slags kommersiella och industriella produkter. Plast gör våra liv lättare, tryggare och mer angenäma men bör återvinnas för att skydda miljön.

Plastförpackningar bidrar till mer än att hålla din mat färsk på hyllan. Användningen av plast har ökat snabbt och är en viktig del av vår vardag sedan år 1960. 2019 producerades 388 miljoner ton plast världen över. Tack vare en unik kombination av låg vikt, hållbarhet och skyddande egenskaper har plast blivit ovärderligt inom kommunikation, byggnadsbranschen, läkemedel, livsmedel, drycker, jordbruksindustrin mm.

Plast är främst en biprodukt av olika fossila bränslen och produktionen förbrukar låga nivåer av energi och vatten. Plastförpackningar är lättare och mer flexibla än andra alternativ såsom glas och kartong vilket minimerar transportkostnaderna och klimatavtrycket.

Mer hållbar mat och mindre matsvinn

Minskade koldioxidutsläpp tack vare transporteffektivitet

Lättviktigt, skyddande och formbart material

Minskning av naturresurser pga effektiv återanvändning & återvinning

Visste ni? En inplastad gurka håller i två veckor jämfört med 3 dagar utan plast.

Världens plastindustri sysselsätter över 1,6 miljoner människor vid 60 000 företag med en omsättning på över 360 miljarder euro. År 2019 återvanns 9,4 miljoner ton plast i Europa.
råmaterial Polyeten plast fryspåsar

Råmaterial

Vi arbetar kontinuerligt för att öka användningen av förnybara och återvunna råmaterial...

reducera återanvänd återvinn plast

Återvinning

Plast kan återanvändas och processas flera gånger. GP World återvinner nästan 100 % av sitt spill...