hållbarhet Jonas augusti 24, 2020

Mot en mer hållbar framtid

GP World säkerställer att våra produkter tillverkas, används och återvinns på ett miljövänligt sätt. Det faktum att vår elförbrukning är helt baserad på vindkraft och solenergi är ett utmärkt exempel på detta.

råmaterial Polyeten plast fryspåsar

Råmaterial

Vi arbetar kontinuerligt för att öka användningen av förnybara och återvunna råmaterial...

reducera återanvänd återvinn plast

Återvinning

Plast kan återanvändas och processas flera gånger. GP World återvinner nästan 100 % av sitt spill...

om fryspåsar tillverkning

Om plast

Plastförpackningars flexibilitet, styrka, lätthet och stabilitet gör dem till ett idealiskt förpackningsmaterial...