om oss Jonas februari 6, 2020

Om GP World

GP World tillverkar främst frys- och plastpåsar för hushåll och har mer än 20 års erfarenhet av att tillverka högkvalitativa produkter inom segmentet. Produktionen består av nya toppmoderna produktionslinjer och är belägen i södra Europa. Vi har fokus på miljöfrågor och har ett miljövänligt koncept. Vi använder oss av el producerat på vindkraft och solpaneler samt transporter som endast använder fossilfritt bränsle. Våra produkter säljs enbart under kundens eget varumärke – private label.

Kundfokus

Vi har en öppen och nära kommunikation med våra leverantörer och kunder. Vi vill kontinuerligt förbättra samarbetet och produkterna. GP World jobbar utifrån gällande lagstiftning med fokus att minimera inverkan på miljön och att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Vi tillverkar produkter med korta leveranstider och har hög leveranssäkerhet. Vi står för en flexibel tillverkning avseende utförande, leverans och kvantitet med hög servicenivå gentemot kund. GP World transporterar och levererar fossilfritt (greenline production).

gpw transport och logistik lösning

Transport & logistik

Vi tillhandahåller en integrerad transport- och logistiklösning mellan vår produktionsanläggning i Nordmakedonien och vårt lager i Malmö. Denna lösning optimerar effektiviteten i vår försörjningskedja. Vi erbjuder även direktleverans till ert lager vid behov.

råmaterial Polyeten plast fryspåsar

Råmaterial

Vi arbetar kontinuerligt för att öka användningen av förnybara och återvunna råmaterial...

reducera återanvänd återvinn plast

Återvinning

Plast kan återanvändas och processas flera gånger. GP World återvinner nästan 100 % av sitt spill...

om fryspåsar tillverkning

Om plast

Plastförpackningars flexibilitet, styrka, lätthet och stabilitet gör dem till ett idealiskt förpackningsmaterial...