Återvinning Jonas augusti 24, 2020

Plast kan återanvändas flera gånger

Plast kan återanvändas och processas flera gånger. Många år och arbetstimmar har använts till att minimera mängden plastavfall som bildas under tillverkningsprocessen. Mest spill kommer till under extrudering, när man justerar filmens bredd, byter ut råvaran eller ändrar dess färg. GP World återvinner nästan 100 % av sitt spill.

Korrekt användning och återvinning i fokus

Efter slutanvändning ska vår film helst återvinnas. Vår film är gjord av lågdensitetspolyeten (LDPE) och måste återvinnas i LDPE-återvinningsflödet. Vänligen konsultera din lokala återvinningsorganisation för att få mer detaljerad information. Återvinn förpackningsmaterial från våra filmer, såsom bobin, pallar och skyddsfilm, i lämpliga avfallsflöden. Plast är ett värdefullt råmaterial efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för produktion av nya råmaterial eller energi. Kom ihåg att återvinna ditt plastavfall.

Design för återvinning

Hög prestanda är ett centralt kriterium för produktdesign. Dagens utmaning är att integrera återvinningsbarhet och prestandakrav såsom produktsäkerhet, livslängd, marknadsföring och varumärkesbygge. Det är ytterst viktigt att balansera prestandakrav för en plastfilm med dess återvinningsbarhet.

Anvisning för återvinning

Efter slutanvändning bör vår film helst återvinnas. Vår film är gjord av lågdensitetspolyeten (LDPE) och måste återvinnas i LDPE-återvinningsflöde. Vänligen konsultera din lokala återvinningsorganisation för mer detaljerad information. Förpackningsmaterial från våra filmer, såsom bobin, pallar och skyddsfilm bör återvinnas i lämpliga avfallsflöden. Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Kom ihåg att återvinna ditt plastavfall.

  • Produktens material: LDPE
  • Produktens säkerhet: innehåller inte skadliga ämnen
  • Produktens nedbrytning: inte nedbrytbar
  • Produktens återvinningsbarhet: återvinningsbar
råmaterial Polyeten plast fryspåsar

Råmaterial

Vi arbetar kontinuerligt för att öka användningen av förnybara och återvunna råmaterial...

om fryspåsar tillverkning

Om plast

Plastförpackningars flexibilitet, styrka, lätthet och stabilitet gör dem till ett idealiskt förpackningsmaterial...